ULUSLARARASI KAMU POLİTİKALARI SEMPOZYUMU

19 Eyl

  • Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Tüm Duyurular

ULUSLARARASI KAMU POLİTİKALARI SEMPOZYUMU

 Bir Kamu Politikası Olarak

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler

 

BİLDİRİ ÇAĞRISI 


 

Değerli Meslektaşımız,

Düzenleme Kurulu adına, sizi Bağımlılıkla Mücadele: Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler temalı 7. Uluslararası Kamu Politikası Sempozyumuna davet etmekten onur duyuyoruz.

Sempozyum, 20-22 Aralık 2018 tarihleri arasında Düzce’de, Düzce Üniversitesi Konferans salonunda Düzce Valiliği, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Düzce Üniversitesi ortaklığı ile gerçekleştirilecektir.

Bu sempozyum, Kamu Politikaları Çalıştayı serisinin bir devamı niteliğindedir. İlki 2009 yılında Mersin Üniversitesi’nde ve son olarak 2015 yılında Sakarya Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiş olan Kamu Politikası Çalıştayları, 2018 yılında tematik bir konuyla ve uluslararası bir nitelikle devam edecektir. Ayrıca kamu politikası platformunun bir etkinliği olarak alana yönelik genel ve özel tartışmaların yapılması, kamu politikası soru ve sorunlarının detaylı olarak incelenmesi ve somut çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmaktadır.

Bu etkinlikte; akademisyenler, uzmanlar, genç araştırmacılar, öğrenciler, uygulayıcı ve karar vericilerin bilgi birikimlerini ve araştırmalarını paylaşacakları ve bağımlılıkla mücadele mevcut yaklaşımlar ve yöntemlerin etkinliğinin yanı sıra, muhtemel alternatif mücadele yönetmelerinin de tartışacakları ve daha uygun ilke ve uygulamalar üzerine düşünmeye teşvik edilecekleri bir forum oluşturmaktadır.

Sempozyumda akademisyen ve uygulamacıların araştırmalarını sunacakları sözlü bildirilerden oluşan akademik panellerin yanı sıra, kamu politikaları alanına yönelik özel oturumlar, davetli konuşmacılar, poster bildiriler ve ulusal ve uluslararası başarılı bağımlılıkla mücadele yönetimi modellerinin anlatılacağı tematik atölye çalışmaları da yer alacaktır.

Sunulan bildiriler, bildiriler kitabına dahil edilecektir. Dileyen katılımcılar çalışmalarını hakemli Medeniyet Araştırmalar Dergisi’nin Bağımlılıkla Mücadelede Yenilikçi Yöntemler Özel Sayısı’nda yayınlatma imkânına da sahiptirler. Ayrıca seçilmiş bildirilerden oluşan Bir Kamu Politikası olarak Bağımlılıkla Mücadele: Yeni Eğilimler, Modeller ve Başarılı Uygulamalar başlıklı bir kitap da tanınmış bir yayınevince yayınlanacaktır.

Bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele alanında araştırmada bulunan akademisyenlerin yanı sıra; uzmanlar, uygulayıcılar ve karar vericilerin bildiri ve poster gönderimleri memnuniyetle karşılanacaktadır.

Etkinliğin ana teması Bağımlılıkla Mücadele: Yeni Yaklaşımlar ve Başarılı Örnekler’dir. Bu çerçevede,  Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Demografi, İktisat, Hukuk, Psikoloji, Sosyoloji, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ve ilgili diğer disiplinlerde çalışan akademisyen ve uygulamacıların katkı sağlaması etkinliğe zenginlik katacaktır. Karşılaştırmalı ve disiplinler arası araştırmalar özellikle teşvik edilmektedir.