SEMPOZYUM KONULARI

SEMPOZYUM KONULARI


SEMPOZYUM KONULARI

 1. Bağımlılıkla mücadele politikaları
 2. Bağımlılıkla mücadelede örnek ülke uygulamaları
 3. Türkiye’de bağımlılıkla mücadelede başarılı uygulama örnekleri
 4. Bağımlılıkla mücadelede politika uygulayıcıları arasında işbirliği ve koordinasyon
 5. Davranışsal bağımlılıklar (kumar, alışveriş, teknoloji, spor..vb)
 6. Medyada bağımlılık
 7. Bağımlılıkta toplum temelli hizmetler
 8. Bağımlılık ve zarar azaltma programları
 9. Bağımlılık ve Aile
 10. Bağımlılıkta adli uygulamalar
 11. Bağımlılık Önleme Politikaları
 12. Bağımlılıkla mücadele politikalarını uygulamada karşılaşılan sorunlar
 13. Bağımlılık türleri ve nüfusun demografik özelliklerine göre yayılımı
 14. Kamu sağlığı ve hukuki yaptırım bağlamında bağımlılık
 15. Bağımlılıkla mücadelede eğitim
 16. Sivil toplumun bağımlılıkla mücadeledeki rolü
 17. Yerel yönetimlerin bağımlılıkla mücadeledeki rolü
 18. Bağımlılıkla mücadele politikasında karar alma sorunları
 19. Bağımlılıkla mücadele politikalarının değerlendirilmesi
 20. Bağımlılıkla mücadelenin toplumsal yönü
 21. Bağımlılıkla mücadele ile ilgili diğer konular
 22. Kamu politikası alanına yönelik kuramsal tartışmalar
 23. Türkiye’de kamu politikası alanına yönelik soru ve sorun alanları
 24. Türkiye’de kamu politikası alanının geleceği