Ergen ile İletişim Eğitimi

 ERGEN İLE İLETİŞİM EĞİTİMİ

 Merkez Müdürümüz Öğr. Gör. Dilek DEMİREZEN tarafından 7 Mayıs 2018 tarihinde Gölormanı Köyü İlköğretim Okulunun velilerine Ergen ile İletişim konulu eğitim verilmiştir.