12. Ulusal Alkol Bağımlılığı Kongresi Bildiri Sunumu

 12. ULUSAL ALKOL BAĞIMLILIĞI KONGRESİ

BİLDİRİ SUNUMU

Merkez Müdürümüz Öğr. Gör. Dilek DEMİREZEN

    12. Ulusal Alkol Bağımlılığı Kongresine 29-30 Kasım tarihlerinde

   2 poster 1 sözel bildiriyle katılım sağlamıştır.