Bağımlının Annesine- Babasına Pozitif Psikoterapi

BAĞIMLININ ANNESİNE- BABASINA

POZİTİF PSİKOTERAPİ 

  Madde Bağımlısı Yetişkinlerin ve Ailelerin Rehabilitasyonu ve Topluma Yeniden Kazandırılması Erasmus Projesi kapsamında Madde Bağımlılık ve Aile Kitabında Merkez Müdürümüz Öğr. Gör. Dilek DEMİREZEN tarafından Bağımlının Annesine- Babasına Pozitif Psikoterapi Başlıklı bölüm yazılmış ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından videosu çekilerek Youtube’ da yayınlanmıştır. 

VİDEO: BAĞIMLILIĞA POZİTİF PSİKOTERAPİ BAKIŞI