5.Uluslararası 9. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

 5.ULUSLARARASI 9. ULUSAL

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

   Merkez Müdürümüz Öğr. Gör. Dilek DEMİREZEN

5.Uluslararası 9. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresinde Risk Önleme Projesi

sözel bildirisi ile katılım sağladı.